Skip to main content

O nas

Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain zostało powołane uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku, a jego założycielami są dr hab. Sławomir Tadeusz Żółtek (kierownik Centrum), prof. UW dr hab. Marcin Wiącek i mec. Michał Dymiński. Centrum ma charakter ekspercki i międzyinstytutowy; jest podległe bezpośrednio Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem działalności Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain jest analiza zagadnień prawnych dotyczących tzw. rejestrów rozproszonych (distributed ledger technology – DLT). W zakresie badanych zagadnień pozostają tak elementy regulacyjne (STO/ICO, waluty cyfrowe, rejestry rozproszone w administracji publicznej – dokumenty urzędowe, akty notarialne, rejestry), cywilistyczne (smart contracts), międzynarodowe (jurysdykcja w przypadku przedsięwzięć internetowych, np. dotyczących tworzenia instrumentów finansowych bez faktycznych emitentów), karne (odpowiedzialność karna za np. nielegalnie przeprowadzoną ofertę publiczną), itp.

Utworzenie i działalność Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain jest jednocześnie odpowiedzią na niewątpliwą konieczność adaptacji technologii blockchain w krajowym i międzynarodowym porządku prawnym i zapewnieniem tego rodzaju zagadnieniom opieki analityczno-eksperckiej.