Skip to main content

Oferta

Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain zostało powołane w dniu 14 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członkami założycielami Centrum są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Sławomir Żółtek (Prodziekan WPiA UW), prof. UW dr hab. Marcin Wiącek (Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW) i mec. Michał Dymiński (radca prawny WPiA UW).

Do zakresu zadań Centrum należy prowadzenie badań, dydaktyka i realizacja projektów naukowych w zakresie technologii blockchain, ale i szeroko rozumiana działalność usługodawcza dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie przedsięwzięć dotyczących nowych technologii (m.in. blockchain, AI, FinTech), w szczególności doradztwo, sporządzanie opinii i analiz związanych z:

 • kwalifikacją prawną tokenów;
 • oceną prawną i podatkową usług opartych na blockchain;
 • obrotem kryptowalutami i tokenami;
 • tworzeniem regulaminów dla zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i usług opartych na technologii blockchain;
 • sprawami administracyjnymi, cywilnymi, karnymi i podatkowymi dot. kryptowalut;
 • strukturą projektów blockchainowych;
 • compliance i due diligence pod kątem projektów blockchainowych;
 • procedurą AML i KYC;
 • określaniem profilu działalności i wyboru jurysdykcji;
 • obsługą transakcji typu smart contract;
 • projekami aktów normatywnych, ich założeń oraz zgłoszeń lobbingowych dotyczących wdrażania nowych technologii;
 • przedsięwzięciami crowdfundingowymi – pomoc dla organizatorów, projektodawców i podmiotów finansujących;
 • strukturyzacją przedsięwzięcia crowdfundingowego;
 • internetem rzeczy.

Działalność usługodawcza Centrum prowadzona jest we współpracy z komercyjnymi jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Warszawskiego.