Skip to main content

Członkowie

Maciej Pisz

Współpracownik naukowy Centrum Badań nad Prawnym Aspektami Technologii Blockchain oraz doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Autor wielu artykułów naukowych (opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych) oraz sześciu książek z obszaru nauk prawnych (w tym dwóch monografii i podręcznika akademickiego).

Maciej Pisz

Współpracownik naukowy Centrum Badań nad Prawnym Aspektami Technologii Blockchain oraz doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Autor wielu artykułów naukowych (opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych) oraz sześciu książek z obszaru nauk prawnych (w tym dwóch monografii i podręcznika akademickiego). Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz projektów badawczych. W 2017 r. został uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych.

Działalność naukową łączy się działalnością zawodową i społeczną. W latach 2014-2016 współpracował z warszawskim biurem kancelarii Dentons, z kolei od 2016 r. jest prawnikiem w kancelarii Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy. Ponadto jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Więcej

Artur Bilski

Artur Bilski jest radcą prawnym oraz doktorantem w IPC WPiA UW. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i regulacjach finansowych, a także prawie nowych technologii.

Artur Bilski

Artur Bilski jest radcą prawnym oraz doktorantem w IPC WPiA UW. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i regulacjach finansowych, a także prawie nowych technologii. Obecnie pracuje na stanowisku General Counsel w firmie technologicznej Ramp Network, wcześniej był związany z międzynarodowymi kancelariami prawnymi (Clifford Chance, Hogan Lovells) oraz sektorem bankowym (ING, PKO BP). Jest autorem licznych publikacji i artykułów z obszaru prawa finansowego, w tym Chambers Global Practice Guide on Securitisation of Financial Assets (Poland 2018). W 2014 roku otrzymał I miejsce w Polsce w prestiżowym konkursie PPH na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego.

Więcej

dr Wojciech Ostaszewski

doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię.

dr Wojciech Ostaszewski

doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia Prawo Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, sektorze publicznym a także pracując ponad sześć lat w Sądzie Najwyższym – Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Od początku swojej kariery zawodowej łączył pracę zawodową z naukową. Jest autorem monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy i kilkudziesięciu artykułów naukowych i glos, współautorem komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego.

Więcej

Katarzyna Ziółkowska

doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Palermo oraz Uniwersytecie Sapienza
w Rzymie.

Katarzyna Ziółkowska

doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Palermo oraz Uniwersytecie Sapienza
w Rzymie.

Zawodowo związana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie udziela wsparcia prawnego
w zakresie programów związanych z inwestycjami w start-upy technologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w sektorach energetycznym i transportowym.
Naukowo interesuje się głównie prawem nowych technologii i prawem energetycznym.

Więcej

Dominika Gałus

studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowana praktycznymi zastosowaniami nowych technologii na rynku finansowym.

Dominika Gałus

studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowana praktycznymi zastosowaniami nowych technologii na rynku finansowym.

Więcej

Damian Wyrzykowski

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sądownictwie polubownym (arbitrażu), alternatywnych metodach rozwiązywania sporów oraz prawie nowych technologii.

Damian Wyrzykowski

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sądownictwie polubownym (arbitrażu), alternatywnych metodach rozwiązywania sporów oraz prawie nowych technologii.

Więcej

Marcin Michna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW; doradca podatkowy.

Marcin Michna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW; doradca podatkowy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz polskim i międzynarodowym prawie podatkowym. Autor książki „Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych” – pierwszej monografii prawniczej poświęconej cywilnoprawnym aspektom obrotu kryptowalutami. Współautor artykułów i opracowań z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz prawa cywilnego. Pracownik jednej z firm audytorsko-doradczych z BIG 4. 

Więcej

Szymon Sypniewicz

Współzałożyciel Ramp Network, start-upu działającego w obszarze technologii blockchain. Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szymon Sypniewicz

Współzałożyciel Ramp Network, start-upu działającego w obszarze technologii blockchain. Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Więcej

dr Mariusz Sudoł

Prawnik i manager z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. 

dr Mariusz Sudoł

Prawnik i manager z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicząc także w sfinansowanym przez Rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität Zurich. Obecnie związany z Hitachi Europe Limited, odpowiedzialny za sektory regulowane (bankowość, nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów, komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju biznesu. Praktykę prawa i biznesu łączy ze światem nauki i zajęciami akademickimi na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczy Grupie ds. Cyfryzacji Procesów Bankowych Związku Banków Polskich. Współautor szeregu publikacji naukowych dotyczących prawa gospodarczego, w tym komentarza do prawa bankowego (wyd. C.H. Beck).

Więcej

Dorota Zabłocka

Dorota jest prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Jest także członkiem Zespołu EYnovation dedykowanego obsłudze spółek technologicznych.

Dorota Zabłocka

Dorota jest prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Jest także członkiem Zespołu EYnovation dedykowanego obsłudze spółek technologicznych.

Dorota udziela się w licznych organizacjach naukowych i profesjonalnych działających w sektorze energetyki i nowych technologii. Obecnie przygotowuje również rozprawę doktorską z zakresu technologii blockchain.

Zainteresowania naukowe Doroty obejmują w szczególności prawo nowych technologii i energetykę innowacyjną. Dorota posiada doświadczenie w doradztwie prawno-biznesowym dla podmiotów krajowych i zagranicznych wykorzystujących w swojej działalności technologię blockchain.

Dorota wielokrotnie uczestniczyła również w posiedzeniach Parlamentarnych Zespołów w charakterze specjalisty.

Więcej

dr Katarzyna Julia Kowalska

radca prawny, Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych, Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich i doktoranckich.

dr Katarzyna Julia Kowalska

radca prawny, Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych, Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich i doktoranckich.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki poradnictwa prawnego, zasad budowania relacji prawnik-klient ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki porad adresowanych do pacjentów pragnących uzyskać świadczenie medyczne oraz relacji lekarz-pacjent w kontekście umiejętności komunikacyjnych. 

Wiele miejsca w swoich rozważaniach oraz praktyce prawniczej poświęca tematyce wykorzystania nowych technologii w obszarze służby zdrowia.

Autorka szeregu publikacji na temat specyfiki pracy prawników w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzi szkolenia z tej tematyki oraz miękkich umiejętności niezbędnych w wykonywaniu pracy prawnika. 

Więcej

Anna Maleszyk  

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania skupia wokół nowoczesnych technologii, w tym zastosowania technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji.

Anna Maleszyk  

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania skupia wokół nowoczesnych technologii, w tym zastosowania technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji.

Więcej

Jacek Czarnecki


Absolwent UW (prawo) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (prawo i finanse), przyjęty na Harvard Law School. Związany z czołowymi projektami blockchainowymi, obecnie prawnik w MakerDAO. Współautor pierwszych polskich raportów prawnych na temat kryptowalut (2014) oraz blockchaina, smart kontraktów i DAO (2016).

Jacek Czarnecki


Absolwent UW (prawo) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (prawo i finanse), przyjęty na Harvard Law School. Związany z czołowymi projektami blockchainowymi, obecnie prawnik w MakerDAO. Współautor pierwszych polskich raportów prawnych na temat kryptowalut (2014) oraz blockchaina, smart kontraktów i DAO (2016). Twórca i uczestnik licznych polskich i międzynarodowych inicjatyw na styku prawa i technologii, takich jak thinkBLOCKtank w Luksemburgu (członek zarządu), Wharton Reg@Tech w Filadelfii (uczestnik), Warsaw Hub Blockchain (prezes zarządu), grupy robocze przy MC oraz KNF (uczestnik). Autor licznych publikacji oraz wystąpień na tematy związane z blockchainem, fintechem, DeFi (Decentralized Finance), regulacjami finansowymi, ochroną danych osobowych, identyfikacją elektroniczną, startupami.

Więcej

Dr Joanna Róg-Dyrda

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Dr Joanna Róg-Dyrda

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w prawie rynku kapitałowego i w regulacyjnych aspektach działalności sektora finansowego (w tym FinTech). Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. pierwszej monografii dotyczącej prawnych aspektów IPO uwzględniającej nowe rozporządzenie prospektowe (C.H. Beck 2018), komentarza do MAR (C.H. Beck 2016), komentarza do prawa rynków kapitałowych (C.H. Beck 2014 i 2018), komentarza do ustawy o obligacjach (C.H. Beck 2015 i 2019) oraz podręczników akademickich z zakresu prawa administracyjnego (Wolters Kluwer 2015, 2017 i 2019) i postępowania administracyjnego (C.H. Beck 2019). Zawodowo związana z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie zajmuje się praktyką rynków kapitałowych i instytucji finansowych.

Więcej