Skip to main content

Kapituła

Dr hab. Sławomir Żółtek

Współzałożyciel i Kierownik Centrum Badań na Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain
Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Sławomir Żółtek

Współzałożyciel i Kierownik Centrum Badań na Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain
Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, w 2008 r. obronił doktorat, a w 2018 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 2016-2020 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, teorii prawa oraz prawie karnym gospodarczym. Autor licznych publikacji, opinii i ekspertyz z tego zakresu.

Więcej

Prof. UW dr hab. Marcin Wiącek

Współzałożyciel i Zastępca Kierownika Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Prof. UW dr hab. Marcin Wiącek

Współzałożyciel i Zastępca Kierownika Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił doktorat, a w 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym oraz prawach człowieka. Autor licznych publikacji, opinii i ekspertyz z tego zakresu.

Więcej

r. pr. Michał Dymiński

Współzałożyciel i Zastępca Kierownika Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Radca prawny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

r. pr. Michał Dymiński

Współzałożyciel i Zastępca Kierownika Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Radca prawny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie administracyjnym oraz prawie nowych technologii.
Autor licznych opinii i ekspertyz oraz czynny uczestnik wielu konferencji z tego zakresu.

Więcej